Usuwanie zmian skórnych przy użyciu lasera Fotona

Zmianami skórnymi określamy wszystko, co nie jest prawidłową skóra i strukturą skóry. Istnieje ich ogromna różnorodność poprzez kolor, kształt, wielkość, wypukłość, rodzaj powierzchni, ale o sposobie postępowania decyduje przede wszystkim rodzaj komórek, z których są tworzone, co ocenić można badaniem histologicznym. Mogą one mieć charakter komórkowy, barwnikowy, naczyniowy, wirusowy lub inny. Przed podjęciem leczenia znamion skórnych konieczna jest konsultacja lekarska. Do metody laserowego usunięcia zmian skórnych są kwalifikowani pacjenci, u których lekarz wykluczył onkogenny charakter zmiany. Wszystkie pozostałe przypadki wymagają klasycznego postępowania chirurgicznego z zachowaniem odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa i wykonaniem badania histopatologicznego.

Zabiegi usuwania zmian skórnych metodą laserową wykonywane są laserem Er:Yag firmy Fotona, który dzięki możliwością indywidualnego doboru pracy urządzenia, pracując w trybie ablacyjnym może bardzo precyzyjnie usuwać warstwowo zmiany płaskie, lub odcinać jak skalpel wypukłe i polipowate, a wszystko praktycznie bezkrwawo.