Prowadzenie ciąży – co możemy zaoferować?

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG) przedstawiło rekomendacje w zakresie opieki przedporodowej w ciąży. Celem rekomendacji jest doskonalenie standardów opieki medycznej nad kobietą ciężarną, które pozwolą na zmniejszenie częstości zachorowań i zgonów matek, umieralności okołoporodowej, obniżenia odsetka porodów przedwczesnych i urodzeń noworodków o małej masie urodzeniowej. PTG przedstawiło harmonogram, który określa i rekomenduje postępowanie w prowadzeniu ciąży przebiegającej bez powikłań. Dodatkowo PTG przedstawiło rekomendacje w diagnostyce prenatalnej. Wszystkie kobiety ciężarne w Polsce, bez względu na wiek, powinny mieć zaproponowane przesiewowe badania prenatalne - zgodnie z rekomendacjami FMF (Fetal Medicine Foundation), w kierunku najczęściej spotykanych wad rozwojowych i aberracji chromosomowych. Dlatego przygotowaliśmy dla Naszych Pacjentek program prowadzenia ciąży, uwzględniający rekomendowane badania.

I wizyta do 10 tyg. ciąży Wywiad medyczny, pomiar ciśnienia krwi, pomiar wagi i wzrostu
Cytologia
Badanie grupy krwi, przeciwciał odpornościowych, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, poziom glukozy, WR, HIV, HBS, toksoplazmoza IgG, toksoplazmoza IgM, TSH
Wykonanie USG wczesnej ciąży
Konsultacja lekarska - 150 zł
II wizyta 11-14 t.c. Wywiad medyczny, pomiar ciśnienia krwi, pomiar wagi i wzrostu
Wykonanie USG z oceną ryzyka wstąpienia wad genetycznych - zgodnie z wytycznymi FMF wraz z kalkulacją ryzyka aberracji chromosomalnych
Badanie ogólne moczu
Konsultacja lekarska - 250 zł

III wizyta 15-18 t.c. Wywiad medyczny, pomiar ciśnienia krwi, pomiar wagi i wzrostu
Badanie morfologii krwi, ogólne moczu,
Konsultacja lekarska - 150 zł
IV wizyta 19-22 t.c. Wywiad medyczny, pomiar ciśnienia krwi, pomiar wagi i wzrostu
Badanie morfologii, mocz badanie ogólne,
Wykonanie USG z wykluczeniem wad anatomicznych
Konsultacja lekarska - 250 zł

V wizyta 23-26 t.c. Wywiad medyczny, pomiar ciśnienia krwi, pomiar wagi i wzrostu
Badanie morfologii, mocz badanie ogólne, toksoplazmoza IgG, toksoplazmoza IgM, poziomu przeciwciał anty Rh, obciążenie glukozą OGTT 75 g,
USG z oceną wzrastania płodu i patologii łożyska oraz objętości płynu owodniowego
Konsultacja lekarska - 150 zł

VI wizyta 27-30 t.c. Wywiad medyczny, pomiar ciśnienia krwi, pomiar wagi i wzrostu
Badanie ogólne moczu,
USG z oceną wzrastania płodu i patologii łożyska oraz objętości płynu owodniowego
Propozycja podania immunoglobuliny anty-D kobietom Rh ujemnym bez przeciwciał anty-D
Konsultacja lekarska - 150 zł

VII wizyta 31-33 t.c. Wywiad medyczny, pomiar ciśnienia krwi, pomiar wagi i wzrostu
Badanie ogólne moczu,
USG z oceną wzrastania płodu i patologii łożyska oraz objętości płynu owodniowego
Konsultacja lekarska - 150 zł

VIII wizyta 34-36 t.c. Wywiad medyczny, pomiar ciśnienia krwi, pomiar wagi i wzrostu
Badanie ogólne moczu, morfologii krwi, WR, HIV, HCV, posiew w kierunku paciorkowców-hemolizujących, HBS, przeciwciała anty- Rh
Badanie USG z możliwością oceny szacunkowej masy płodu.
Konsultacja lekarska - 150 zł

IX wizyta 37-39 t.c. Wywiad medyczny, pomiar ciśnienia krwi, pomiar wagi i wzrostu
Badanie ogólne moczu
Badanie USG z możliwością oceny szacunkowej masy płodu.
Konsultacja lekarska - 150 zł